Skip to main content
Site Map

Hours

อาหารเช้า
ทุกวัน 7:00 น. - 10:30 น.

มื้อกลางวัน
วันจันทร์ - ศุกร์ 12:00 น. - 14:30 น.
ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

มื้อค่ำ
ทุกวัน 17:30 น. - 22:30 น.

Delivery Hours

ทุกวัน 8:00 น. - 19:00 น.
Reserve